Wednesday, November 23, 2011

ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಯ - ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ತಂಡಕ್ಕೆ


ಅಭಿನಂದನೆ : ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ತಂಡಕ್ಕೆ


ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರಂಗ ಪ್ರಯೊಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು
ಉತ್ತಮ ನಾಟಕ

 ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ : ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಉತ್ತಮ ನಟ ಮತ್ತು ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳೆಪಾಡಿಉತ್ತಮ ನಟ ಎರಡನೆ ಬಹುಮಾನ: ವೈ ಅವನೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾವ್

ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು: ಸಮ್ರಾಟ್ ಗೌಡ

ನಟಿ : ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ : ಅನಿತಾ

ವಂದನೆಗಳು
ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ

Youth needs to engage in traditional arts, says Karnataka official

Youth who are away from their hometowns need to engage in the traditional arts and cultural activities, said Dhananjaya Kumar, Special Representative of the Government of Karnataka in New Delhi.
Inaugurating a two-day Rajyotsava Festival at Delhi's Karnataka Sangha, Kumar appreciated the efforts of Srinivasa G. Kappanna, former president of Karnataka Nataka Akademi, under whose guidance more than 140 Kannadigas in Delhi were trained in various performing arts by experts from the state.

Theatre songs, Kamsale, Lambani, Kolata and other folk dances performed by these artists were acclaimed by the audience.
Dr. Purushothama Bilimale, former president of the Delhi Karnataka Sangha was felicitated for being awarded this year Rajyotsava Award by the Government of Karnataka.
The contribution of Dr. Bilimale to Kannada and his services to the community of Kannadigas in Delhi is remembered.
Veteran Advocate M. Veerappa and Sumitra Rao were awarded the 'Vishista Kannadiga -2011'by Sangha. Merit based and need based scholarships to students were also distributed .


The drama competition was held in the memory of late U.Prabhakara Rao, a famous theatre personality and founder member of 'Kannada Bharathi'. Balakrishna Naik D. who wrote and directed the drama 'Messege Bantu' got the best best drama and best director award. M.V.Venkatesh got the second best director award.
Prakash Shetty Ulepady and Avanindranath Rao received the best actor and second best actor awards respectively. N.R.Srinath and Anitha got the jury's special awards.
The highlight of the programme was the show by Guinness world records holder ventriloquist Indu Shree from Bangalore, the humor times by Prof.Krishne Gowda and Kogali Kotreshi. Singing by Premalatha, Seema Raiker, famous musician and also officers in the state government Y.K.Muddu Krishna and Muddu Mohan made for a beautiful evening.
C.S.Kedar, IAS, Resident Commissioner Vandana Gurunani,Muddu Mohan, Director, Department of Information, Government of Karnataka were the chief guests of the function.

Dr.Venkatachala Hegde, President of the Delhi Karnataka Sangha, also spoke on the occasion. Dy.Director, Information Department, S.V. Laxminarayana welcomed. Vice President of Sangha Usha Bharatadri compered the programme. General Secretary C.M.Nagaraj proposed the vote of thanks. (ANI)
ANI Report with inputs from Y. Avanindranath Rao

Thursday, November 17, 2011

Saraswati Samman presented to S.L.Bhyrappa


Acceptance Speech
Honourable Dr. Karan Singhji, Chairman of K.K.Birla Foundation,
Smt. Shobhana Ji- President K.K.Birla Foundation, Director Dr. Bhattacharjee and lovers of literature.
Dr. Karan Singh presenting Saraswati Samman to Prof. S.L. Bhyarappa
At the outset let me thank Saraswati Samman Committee for selecting my novel Mandra for the Samman of 2010.
I take this opportunity to thank my countless readers in various Indian languages who have stood by me through thick and thin.
I cannot reflect on my literature without reminiscing my life.  I was born into a very poor family in a village in Karnataka.  My mother bearing the brunt of earning and looking after the children as my father was an utterly irresponsible person.  When I was ten years old plague visited our family attacking me, my sister who was married just fifteen days earlier and my elder brother.  Both of them died within a span of one hour and somehow I survived.  After two years my mother too died of plague.  I had to continue my  education in a town four miles away from my village with free food obtained in seven houses in a week as was the tradition  those days.  When I was fourteen my sister aged four died of cholera.  When  I was fifteen, my brother died of some undiagnosed illness.   I carried his dead body on my shoulder to the cremation ground burnt it assisted by a sweeper, a government servant of the very low caste in the hierarchy.
All this experience started to bother me with the questions: what is the meaning of death?  Why do people die?  When I was studying in Mysore for my Intermediate I  met a professor of philosophy in the university and posed my problem.  He gave  me a Kannada translation of  Kathopanishad with a commentary.  I read it with great concentration but could not find the answer to my  nagging question.  Again I approached the professor and expressed my inability to understand  the teaching of Yama to Nachiketa.  The professor said
they were questions which required a systematic study of philosophy to understand and he advised me to take philosophy for my B.A.   I followed his advice and took to study of philosophy in all seriousness for the Bachelor’s and Master’s course.  I studied philosophy with total concentration for twelve years, four years as student and eight years as a teacher and researcher in the subject.  I did  my Ph.D.  in  Aesthetics,  on a comparative study of truth and beauty, and continued my research on beauty and goodness.
By this time, I realised two things: philosophy, which included all branches of knowledge in both India and ancient Greece, is now shed of cosmology, epistemology, psychology and even many questions of ethics giving place to modern astrophysics, theoretical physics, economics, sociology, experimental
psychology and jurisprudence.  So philosophy now remains a study of values.  I also realised that though the Vedas and the Upanishads form the foundation of Indian Philosophy, it is Ramayana and  Mahabharata which analysed and critically concretised our national ethos.  By this time I had written my first major novel Vamsha Vriksha.  This creative experience mingled with the understanding of how values and even disvalues of life are concretised in  Ramayana  and Mahabharata, made me realize that my vocation was not formal, dry, academic philosophy but exploration of human experience through the medium of imagination, that is literature. Since I started writing and until now the general atmosphere in the country has been making demand on creative writers to subserve  literature to the cause of change, modernity and amelioration of the downtrodden.   Having  had a background of philosophy, that too axiology i.e., study of values, I have much
sympathy with these expectations.  But  I consider it is a disservice to both the values if one is made subservient to the other.  Not that  literature is against change, modernity or amelioration, but it should maintain its identity and freedom.
Literature itself is a vast, possibly the widest field in which all the values of life can be explored than in any other intellectual activity; in it the demands of political parties and social activists  are also accommodated but with a higher vision and more inclusive critical analysis.  The ameliorists and activists try to constrict the aim of creative writing to what they consider the most important to the present and pressurise the writer to write only in the way they think the best.  They attack the writers who do not fall in line as bourgeous and rightists.  They do not realise that social issues change every couple of decades and the literature restricting itself to these issues become obsolete.  Throughout I stood firm and maintained my creative and intellectual freedom.
I am glad that of my recent novels, Mandra is selected for Saraswati Samman.  I have tried to explore the relation between art and other values of life through a musician, his surroundings and persons who come in interactive contact with him. Throughout the novel music itself is the main character.  I chose music as the principal motif because it is the purest and, therefore, the most raw and powerful medium  when compared to other arts like painting, sculpture and literature.  It moves through all the basic and mixed rasas ranging from the depth of Mandra to the height of Taarataara.  Mandra is a state of total inwardness, i.e., meditation.
S.L.Bhyrappa

Monday, November 14, 2011

ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು : ಮೊದಲ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ

ಅಲ್ಲ ಇವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತವರೂ ಬೆತ್ತಲೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೋ ಏನೋ?

ಧನ್ಯವಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಶೇಖರ್, ದೇವಯ್ಯ, ಅಜಯ್ ....

ಬಂತು ಬಂತು ಬಂತು ... ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು

ರಾಜಕೀಯ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ 

ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಮಯವುಂಟು


ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ವಿನಯಳ ಮೆಸೇಜ್

ಒಂದು ತರಾ ಪುಳಕ ಸಾರ್ ...

ಪಡುಕೋಣೆಯ ದೀಪಿಕಾ ....?

ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಆಡಬೇಕು

ಒಂದು ಸೂಜಿಯ ಮೊನೆಯನ್ನು ಊರಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಸಿಗುತ್ತದೋ
ಅಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನೂ ಕೊಡಲಾರೆ

ನೀನು ಹೀಗೆ ಹಠ ಮಾಡಿದಿಯೆಂದರೆ

ಅವಳು ಬರುವಳು

ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು

ಸ್ನೇಹಾ ಬಂತು ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಪ್ರೇಮ ಬಂತು

ಅಂದರೆ ... ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗತಿ?

ಯಾವುದೋ ಮನದ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡುತ್ತಿದೆ ಹೃದಯವು

ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಣವೆಂದೆ
 ನಾನು ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ

ಆಕಾಶ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟಿದೆ ... ನೋಡಿ .. ನೋಡಿ

ನೀವು ಈತನೊಡನೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲಾ ...

ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲವೋ

ಇವರೇ ನೋಡಿ ಉದ್ಯಮಿ

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Friday, November 11, 2011

ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ತಂಡದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ "ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು" ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ

ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ತಂಡವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ನವಂಬರ್ 13ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ "ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು" ಎಂಬ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ.

ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಊರಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮೋಜಿನ ವಿಷಯವಾದರೆ ಆ ಯುವಕನು ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ಕನಸನ್ನು ನೇಯುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ದೊರೆತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಒಂದೆಡೆ. ಆ ಊರಿನ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಾಶವಾಗುವುದೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಇತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕನು ತನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಊರವರು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕವಿದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಹೇಗೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.

ಜನವರಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. "ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು" ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ತಂಡದ ಮೊದಲ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ.

ಅನಿತಾ, ಅವನೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾವ್, ಗುರುರಾಜ ಚೆಂಡೂರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳೆಪಾಡಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ, ರಾಕೇಶ್ ಎನ್.ಎಸ್., ಸ್ವಾತಿ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಗೌಡ ಮೊದಲಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಡಿ. ಅವರು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

Thursday, November 10, 2011

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವರಕವಿ ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ  ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ  ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ
ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಎಚ್. ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಡಾ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಹೆಗ್ಡೆ, ಎಚ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ

Monday, November 7, 2011

ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು


ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ತಂಡದಿಂದ "ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು" ನಾಟಕ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಣಸಿಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆಯವರನ್ನು ಕರೆತರುವವರಿದ್ದಾರೆ
ಅನಿತಾ ಹಪ್ಪಳ ಸುಡಲು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ
ಅವನೀಂದ್ರರು ಯಾವ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ರಾಕೇಶ ಮಾತ್ರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದಿನಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಗೂ ಬಾರದೇ ದಿಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಿ ಜತೆ ಮಾಲ್ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ಗುರುರಾಜ ಆಫೀಸಿಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಡಯಲಾಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಸ್ವಾತಿ ಯಾವ ಸೀರೆ ಯಾವ ಜುಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದರೆ ’ನಾಟಕ’ದವರ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ
ಸೌಜನ್ಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಯಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ಪ್ರದೀಪ ಸ್ಟೇಜ್‍ಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್, ರಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಕಾಲು ಸೊಂಟ ನೋವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ
ಚಿನುಮಯ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದುವುದೇ ಈಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ
ಸಚಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಗೆ ಕರೆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಬರುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ
ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ; ಈ ಹುಡುಗರ ಜತೆ ಸೇರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ
ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, "ಪ್ರಚಾರ" ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ!
ಅಂದ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದು!!
ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆಗೆ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣ - ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನೋಡುವ. 

Friday, November 4, 2011

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್

ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರೊ. ಓ ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಬಿದರಕುಂದಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ, ಧರಣೀಂದ್ರ ಕುರಕುರಿ, ಸರ್ಫ್ರಾಜ್ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ,  ಮೊದಲಾದವರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ (ನವಂಬರ್ 3 ರಂದು) ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಜತೆ ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು:
ಬಲದಿಂದ ಕವಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ,
ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಮತ್ತು ವೈ. ಅವನೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾವ್

Abdul Rashid, a programme executive in Madikeri Akashwni (Radio Station) participated in Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) international convention held  in New Delhi from November 2 to 3, 2011.
There were 58 countries represented here through their representatives working in Radio and Television mass media. Rashid presented his views on what listeners want from local Radio Centre where he works.
In Madikeri Rashid conducts Kaveri Express programme and rural Akshvani items, which are gaining popularity, steadily.
Rashid has worked in Mangalore, Shillong (Assam), Mysore and Gulbarga centres in Karnataka. He has been to Ireland near UK, to produce a documentary (Radio) aided by England’s Thomsan Foundation.
He is also the person behind popular Kannada portal Kendasampige.

Mohair's Diary : Democracy enables Citizens


ವರಕವಿ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ನೆನಪು : ನವಂಬರ್ 5-6, 2011 ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿTuesday, November 1, 2011

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು


ಬಳಸಿ ಬಂದೆನು ಸುತ್ತ ಕನ್ನಡದ ನಾಡುಗಳ ಸಿರಿಯ ನೋಡುತ್ತ,
ತಾಯಡಿಯ ಹುಡಿಯ ತಲೆಗಾನುತ್ತ, ಹರಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ
ಏನು ಚೆಲಿವಿನ ನಾಡು! ಚೆಲುವು ಚೆಲ್ಲುವ ನಾಡು! ಕನ್ನಡದ ನಾಡು
ಏನು ಚಿನ್ನದ ನಾಡು! ನಮ್ಮೊಲುಮೆಯಾ ನಾಡು! ನಮ್ಮಿನಿಯ ನಾಡು!
ಕಾವೇರಿಯಿಂದಮಾ ಗೋದಾವರಿಯ ವರೆಗೆ ಚಾಚಿರುವ ನಾಡು!
ಬಳಸಿದೆನು, ಸುತ್ತಿದೆನು,ಕಣ್ದಣಿಯೆ ನೋಡಿದೆನು, ಕುಣಿದು ಹಾಡಿದೆನು:
 - ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಅವರ ಕನ್ನಡ ತಾಯ ನೋಟ ಕವನದಿಂದ

ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ 
ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.